WebDeník

Vítejte na stránkách internetového projektu www.webdenik.cz. Projekt www.webdenik.cz je zaměřený na zveřejňování Vaší důležité firemní dokumentace, která se tak díky našemu registru dostane k široké veřejnosti. Velmi důležitou funkci však náš registr zastává jako nezávislý, odborný, informační zdroj, díky jehož existenci, respektive díky zveřejnění Vaší dokumentace v něm, získáte silného garanta, který bude schopen potvrdit, že Vaše dokumentace v rozhodném období, skutečně ve Vámi tvrzeném znění, existovala. Výše uvedené má velký význam zejména u pravidel rozhodčích řízení, nebo všeobecných obchodních podmínek, které bývají součástí smluvní dokumentace většiny významných podnikatelů. Náš registr dokumentace funguje jednoduše – po krátké registraci vložíte do registru (do příslušné sekce) dokument, který chcete zveřejnit a o kterém zároveň chcete mít důkaz, že v daném období existuje. My, jako odborný garant registru, vystavíme „Prohlášení“ s notářsky ověřeným podpisem, jehož součástí bude i zveřejněný dokument, ve kterém potvrdíme, že daný dokument existuje a že je od určitého data řádně zveřejněný. Prohlášení Vám následně zašleme doporučenou poštou. Nejdůležitější funkcí registru však je, že Vaše dokumentace zůstává zveřejněná pro širokou veřejnost, tedy každý Váš obchodní partner nebo zákazník se může kdykoliv přesvědčit, že Vámi deklarovaná dokumentace skutečně existuje. Vaši dokumentaci si sice můžete zveřejnit i a na svých internetových stránkách (což doporučujeme!), zveřejnění v našem registru je však zárukou a nezávislým, objektivním důkazním prostředkem v případě jakéhokoliv sporu o obsahu dokumentace.

Předejděte případným problémům za pouhých 5 minut (maximálně), což je doba, kterou Vám zabere vyplnění on-line registrace.

  • Naše služby:
  • zveřejníme Vaše všeobecnéobchodní podmínky (VOP)
  • zveřejníme Vaše pravidla rozhodčího řízení (PRR)
  • zveřejníme i další Vaší dokumentaci
  • pomůžeme Vám upravit Vaše smlouvy tak, abyste do budoucna minimalizovali problematiku VOP a PRR jako součásti smlouvy

Více informací o jednotlivých sekcích registru najdete pod konkrétní záložkou.